1. Definicje.

1.1. Kuferart.pl – serwis internetowy działający pod adresem www.kuferart.pl, zajmujący się pośrednictwem w sprzedaży, prowadzony przez firmę Kuferart, zarejestrowaną w Polsce, 51-109 Wrocław, ul. Na Polance 12c, wpisaną do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta Wrocławia pod numerem 184684. NIP 747-138-03-59, REGON 020343983

1.2. Produkt – towar, rzecz lub prawo, które może być przedmiotem sprzedaży w serwisie kuferart.pl

1.3. Użytkownik – osoba fizyczna lub prawna, oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca zdolności prawnej, która dokonała rejestracji w serwisie i dla której zostało utworzone konto użytkownika.

1.4. Kupujący – użytkownik dokonujący zakupu Produktu za pośrednictwem kuferart.pl

1.5. Projektant – użytkownik, który wystawia Produkty będące jego autorskimi pracami.

1.6. Sprzedający – użytkownik, który wystawia Produkty będące jego własnością.

1.7. Sprzedaż – transakcja inicjowana przez Kupującego poprzez złożenie zamówienia, która prowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy Sprzedającym i Kupującym. Zakup dokonywany jest poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość.

2. Zasady korzystania z serwisu kuferart.pl

2.1. Rejestracja w serwisie dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego i podanie adresu mailowego, imienia i nazwiska.

2.2. Rejestracja w serwisie kuferart.pl jak również korzystanie z niego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

2.3. Użytkownik w momencie rejestracji wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez kuferart.pl w celu ewidencji sprzedaży oraz realizacji zamówień, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

2.4. Użytkownikiem kuferart.pl może zostać osoba niepełnoletnia pod warunkiem, że konto zostanie założone przez ich rodziców lub opiekunów prawnych.

2.5. Dokonując rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji systemowych oraz wiadomości od kuferart.pl na podany podczas rejestracji adres email.

2.6. Zabrania się Użytkownikom publikowania w Serwisie treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności obraźliwych, wulgarnych i pornograficznych.

2.7. Zabrania się Użytkownikom publikowania i przekazywania sobie nawzajem  informacji, które umożliwiłyby bezpośredni kontakt, takich jak adres strony internetowej, adres email, numer telefonu

2.8. Działania Użytkowników niezgodne z obowiązującym prawem, mogące utrudniać lub destabilizować działanie kuferart.pl zostaną uznane za przestępstwo zgodnie z przepisami Kodeksu Karnego, a konto takiej osoby zostanie natychmiast usunięte.

3. Zasady zakupów.

3.1.  Sprzedaż odbywa się poprzez dodanie produktów przez Kupującego do koszyka, weryfikację prawidłowości podanych przez Kupującego danych  a następnie  potwierdzenia zamówienia.

3.2. Kupujący zobowiązany jest opłacić złożone zamówienie w wyznaczonym terminie 3 dni. Termin płatności stanowi dzień, w którym wpłata powinna być zaksięgowana na rachunku serwisu kuferart.pl. W związku z tym należy dokonać płatności z odpowiednim wyprzedzeniem w celu uniknięcia anulowania zamówienia.

3.3. Zamówienie, które nie zostanie opłacone w terminie będzie anulowane.

3.4. Kupujący może samodzielnie wycofać zamówienie jeżeli nie dokonał jeszcze płatności. Kupujący powinien dbać o to, aby zamówienia wychodzące z Jego konta były składane w sposób przemyślany, zgodnie z regulaminem oraz przepisami prawa polskiego, a także ze zrozumieniem konsekwencji jego złożenia. Kupujący zobligowany jest do podania prawidłowego adresu dostawy zamówienia.

3.5. Kupującemu, który w sposób notoryczny będzie wycofywał  i nie opłacał zamówień  zostanie zawieszone konto.

4. Ceny produktów, koszt wysyłki oraz forma płatności.

4.1. Wszystkie ceny Produktów widoczne na stronie Serwisu wyrażone są w złotych polskich i są  cenami brutto.

4.2. Ceny są stałe i obowiązują do momentu sprzedaży Produktu.  Ceny mogą ulec obniżeniu w przypadku jeśli Sprzedający zdecyduje się dokonać przeceny.

4.3. Koszty wysyłki są ustalane przez Sprzedającego, oddzielnie dla każdego Produktu, w momencie jego wystawiania.

4.4. Koszty wysyłki ponosi Kupujący.

4.5. Koszty wysyłki naliczane są automatycznie w momencie dodawania Produktów do koszyka, oddzielnie dla Produktów każdego Sprzedającego. Przy zakupie kilku produktów tego samego Sprzedającego koszt wysyłki jest jeden.

4.6. Jedyną formą płatności za zamówienia złożone w serwisie kuferart.pl jest przedpłata.

4.7.  Zapłatę za zamówienie można dokonać przelewem na konto bankowe.

Dane konta bankowego:

70 1050 1575 1000 0092 5435 0706

Galeria kuferart.pl, 51-109 Wrocław, ul. Na Polance 12c

Dane konta bankowego dla przelewów zagranicznych:

Przy dyspozycji przelewu z zagranicy należy podać kod banku (kod SWIFT/PIK)

PL 70 1050 1575 1000 0092 5435 0706

Galeria kuferart.pl , 51-109 Wrocław, ul. Na Polance 12c

4.8. Zapłatę za zamówienie można również dokonać online (kartą kredytową lub e-przelewem) za pośrednictwem platformy transakcyjnej PayU oraz za pośrednictwem serwisu PayPal, wpłacając na adres mailowy sklep@kuferart.pl

4.9. Prowizję platformy transakcyjnej PayU oraz PayPal w całości ponosi kuferart.pl

5. Realizacja wysyłek.

5.1.  Produkty oferowane na sprzedaż są własnością Sprzedających do momentu wysyłki.

5.2. Przesyłki wysyłane są listem/paczką poleconą priorytetem za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej lub paczkomatem na adres wysyłki podany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

5.3. Po zaksięgowaniu wpłaty za zamówienie, Serwis zleca Sprzedającemu wysyłkę. Od tego momentu Sprzedający ma obowiązek wysłać zamówione Produkty w ciągu 2 dni roboczych. Termin ten może być zmieniony jeżeli:

– na stronie przedmiotu ( w jego opisie) Sprzedający podał inny termin wysyłki

– został ustalony pomiędzy Sprzedającym a Kupującym w trakcie korespondencji

– Sprzedający ustawił urlop.

5.4 .Zamówienia zawierające Produkty od więcej niż jednego Sprzedającego będą dostarczone w kilku osobnych przesyłkach.

5.5. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji wysyłki i przewidywanego czasu dostawy.

6. Opinie Klientów.

6.1. Opinię o produkcie może wystawić tylko Klient, który zakupił dany produkt.

6.2. Opcja dodania opinii jest możliwa tylko dla zalogowanych Klientów.

 7. Zwroty.

7.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumentów (Dz. U. Nr 2014, poz. 827), Kupujący ma prawo odstąpić od umowy kupna-sprzedaży bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania zamówionych Produktów.

7.2. Aby dokonać zwrotu Kupujący powinien złożyć Sprzedającemu oświadczenie. Oświadczenie można pobrać tutaj. Kupujący może dołączyć oświadczenie do Produktu, który odsyła. Aby przyspieszyć procedurę zwrotu rekomenduje się Kupującemu skorzystanie z formularza zwrotu  znajdującego się w panelu klienta Serwisu.

7.3. W przypadku zakupów bez rejestracji w serwisie kuferart.pl, zwrot należy zgłosić mailowo: info@kuferart.pl. Po jego zarejestrowaniu zostanie niezwłocznie przesłany adres Projektanta na jaki należy należy odesłać zwrot.

7.4.Kupujacy jest zobowiązany odesłać Produkt nie później niż w terminie 14 dni od daty, kiedy złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

7.5. Zgodnie z art.38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta,  zwrotowi nie podlega Produkt wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego oraz taki, który na życzenie Kupującego został w jakikolwiek sposób zmodyfikowany.

7.6. Warunkiem przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego jest odesłanie Produktu w stanie niezmienionym, w szczególności nie noszącego śladów użytkowania wykraczających poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

7.7.  Koszty przesyłki zwracanego towaru ponosi Kupujący. Jeżeli Kupujący wybrał inny sposób odesłania Produktu niż najtańszy sposób przesyłki oferowany przez Sprzedającego, Sprzedający nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

7.8. Kupujący otrzymuje zwrot wpłaconej kwoty, czyli równowartość ceny produktu i koszt wysyłki do Kupującego najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o  odstąpieniu od umowy, po otrzymaniu Produktów przez Sprzedającego i poinformowaniu o otrzymanym zwrocie kuferart.pl.

8. Reklamacje.

8.1. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu, w którym stwierdził wady, domagając się wymiany, obniżenia ceny, nieodpłatnej naprawy lub odstąpienia od umowy kupna – sprzedaży.

8.2. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedających.  Sprzedający ma na rozpatrzenie reklamacji 14 dni.

8.3. Zgłoszenie reklamacji odbywa się poprzez wypełnienie formularza reklamacji dla danego Produktu znajdującego się w panelu klienta kuferart.pl

8.4. Kupujący zobowiązany jest odesłać wadliwy towar na adres Sprzedającego podany mu przez kuferart.pl. Rekomenduje się Kupującemu korzystanie z przesyłek rejestrowanych i zachowanie dowodu nadania na wypadek zaginięcia przesyłki.

8.5. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany wadliwego Produktu, Kupujący otrzymuje zwrot całości poniesionych kosztów (w tym: wartości Produktu, kosztu wysyłki do Kupującego i kosztu wysyłki zwrotnej do Sprzedającego). Zwrotu należności dokonuje kuferart.pl w formie przelewu na konto wskazane przez Kupującego.

8.6. Kupujący może zgłosić reklamację Produktu wynikającą z niedostarczenia przesyłki. Reklamację można zgłosić nie wcześniej niż 14 dni od daty wysłania zamówienia. Termin ten wynika z maksymalnego dopuszczalnego terminu dostarczenia przesyłki, określonego przez regulamin Poczty Polskiej.

8.7. Zgłoszenie reklamacji niedostarczenia przesyłki odbywa się za pomocą wiadomości e-mail kierowanej przez Kupującego do Sprzedającego ( kontakt z projektantem) lub do kuferart.pl na adres info@kuferart.pl

8.8. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacji niedostarczenia przesyłki Sprzedający składa reklamację  na Poczcie Polskiej.

8.9. Postępowanie reklamacyjne prowadzone przez Pocztę Polską może trwać do 30 dni. Po uznaniu reklamacji przez Pocztę Polską i otrzymaniu informacji od Sprzedającego Kupującemu zwracana jest całość wpłaconej kwoty (wartość Produktu oraz koszt wysyłki do Kupującego). Zwrotu należności dokonuje kuferart.pl w formie przelewu na konto wskazane przez Kupującego.

9. Zasady sprzedaży/współpracy.

9.1. Zgłoszenie propozycji współpracy odbywa się poprzez przesłanie przykładowych prac na adres galeria@kuferart.pl

9.2. Po zaakceptowaniu zgłoszenia kuferart.pl skontaktuje się z wybraną osobą i prześle e-mailem login i hasło do panelu Sprzedawcy.

9.3. Po otrzymaniu dostępu do panelu Sprzedający zobowiązany jest uzupełnić dane adresowe oraz podać konto bankowe.

9.4. Nowe konto Sprzedającego zostaje aktywowane przy min. 4 szt. Produktów.

9.5. Zabrania się Sprzedającemu zamieszczania na banerze i w opisie konta Sprzedającego adresów innych stron www oraz wszelkich informacji mających charakter handlowy lub kontaktowy.

9.6. Zgłoszenie Produktu w celu ekspozycji w kuferart.pl jest równoznaczne z posiadaniem tego Produktu i Sprzedający jest w stanie wysłać go w ciągu 2 dni roboczych do Kupującego. Możliwe odstępstwa od tego terminu określa punkt 5.3. niniejszego regulaminu.

9.7. Projektanci wystawiający wyroby rękodzieła oświadczają, że są ich autorami. Sprzedający wystawiający Produkty w dziale vintage oświadczają, że są ich właścicielami.

9.8. Wprowadzając Produkty Sprzedający zobowiązany jest zamieścić dobrej jakości zdjęcia (bez ramek, nie składanki, preferowane tło białe lub szare ) oraz ich szczegółowy opis zgodny ze stanem rzeczywistym (zawierający wymiary, kolory, właściwości, rodzaj materiału itp.). Zdjęcia z umieszczonym logo Sprzedającego będą wyłączone z promocji na stronie głównej serwisu kuferart.pl

9.9. Sprzedający oświadczają, że są autorami lub właścicielami zdjęć i opisów Produktów zamieszczonych w Serwisie.

9.10. Zabrania się umieszczania na zdjęciach lub w opisach wystawianych przedmiotów informacji zachęcających do współpracy poza Serwisem.

9.11. kuferart.pl zastrzega sobie prawo do samodzielnej modyfikacji zdjęć w zakresie ich skalowania celem umieszczenia na stronach Serwisu.

9.12. Sprzedający zobowiązany jest przypisać Produkt do odpowiedniej kategorii produktowej. Celowe i notoryczne umieszczanie Produktów w błędnych kategoriach będzie skutkowało ich usunięciem.

9.13. Sprzedający zobowiązany jest do  aktualizowania swojej oferty zgodnie ze stanem faktycznym.

9.14. Sprzedający ma prawo do samodzielnego usuwania Produktów wtedy, gdy Produkt nie jest zamówiony.

9.15. Sprzedający samodzielnie ustala cenę końcową Produktu i  koszty wysyłki.

9.16. Sprzedający pozostaje właścicielem Produktu do czasu jego wysyłki.

9.17. Po otrzymaniu zapłaty od Kupującego kuferart.pl zleca Sprzedającemu wysyłkę Produktów, co Sprzedający powinien wykonać w ciągu 2 dni roboczych.

9.18. Termin wysyłki może ulec zmianie jeżeli Sprzedający ustawił urlop, podał inny termin w opisie przedmiotu lub ustalił inny termin podczas korespondencji z Kupującym. Jeżeli zaistnieją inne okoliczności uniemożliwiające Sprzedającemu dotrzymania terminu wysyłki powinien o tym poinformować Kupującego.

9.19. Sprzedający zobligowany jest wysłać zamówiony Produkt w formie listu poleconego priorytetu lub paczki korzystając z usług Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

9.20. Zabrania się Sprzedającemu dołączania do przesyłek wszelkich informacji ( email, numer telefonu, adres strony internetowej), które miałyby na celu zachęcanie Kupującego do bezpośredniego kontaktu.

9.21. Po zrealizowaniu wysyłki Sprzedający zobowiązany jest do potwierdzenia tego faktu poprzez podanie w swoim panelu numeru nadania przesyłki.

9.22. Korzystając z formularza w panelu projektanta Sprzedający ma możliwość kontaktu z Kupującym. Zabrania się Sprzedającemu umieszczaniu w wiadomościach wszelkich informacji mających charakter handlowy lub kontaktowy.

9.23. kuferart.pl ma prawo do monitorowania korespondencji, edycji i  usuwania wiadomości.

9.24. Korzystanie z Serwisu przez Sprzedających jest bezpłatne.

9.25. kuferart.pl pobiera prowizję w wysokości 20% ceny sprzedanego Produktu. Prowizja jest potrącana z bieżących płatności dokonywanych przez Kupujących.

9.26. Prowizja nie jest pobierana od kosztów wysyłki.

9.27. Zapłata za sprzedany Produkt wraz z kosztami wysyłki dokonywana jest w terminie 25 dni roboczych od dnia potwierdzenia wysyłki – podania jej numeru nadania w panelu Sprzedającego. Jeżeli termin płatności wypada na dzień wolny zapłata jest dokonywana na następny dzień roboczy.

9.28. Ewentualne zwroty lub reklamacje wpływają na korektę rozliczenia.

9.29. Zapłata następuje na konto Sprzedającego podane przez niego w panelu.

9.30. Wstrzymanie zapłaty następuje w przypadku gdy Sprzedający nie zrealizował zleconych mu wysyłek.

9.31. W przypadku nagminnego anulowania i nie wywiązywania się z wysyłek zamówień opłacanych przez Klientów za pośrednictwem szybkich płatności PayU, kuferart.pl zastrzega sobie możliwość potrącenia poniesionej prowizji PayU z najbliższego rozliczenia z Projektantem.

9.32. Na życzenie Sprzedającego kuferart.pl wystawia fakturę Vat zgodnie z danymi podanymi w panelu Sprzedającego. Faktura jest dostarczona Sprzedającemu w formie PDF do pobrania w panelu. Podstawą prawną wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej jest rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. (Dz. U. Nr 54, poz. Z późn. zm.). Wycofanie akceptacji wymaga formy pisemnej.

10. Pliki  Cookies.

10.1. kuferart.pl korzysta z plików cookies. Są to pliki tekstowe przechowywane przez przeglądarkę na urządzeniu Użytkownika, zawierające m.in. nazwę strony internetowej, czas ich przechowywania, unikalny numer.

10.2. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację osobową Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

10.3. Preferencje dotyczące cookies można skonfigurować w ustawieniach przeglądarki internetowej. Usunięcie plików cookies lub wyłączenie ich w przeglądarce może skutkować niepoprawnym działaniem serwisu i ograniczeniem dostępu do różnych funkcjonalności.

10.4. Korzystając z serwisu kuferart.pl, Użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

11.1. Każdy Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje na temat tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych i miejskich rzeczników konsumentów, w Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej oraz organizacjach społecznych, których zadaniem statutowym jest ochrona konsumentów.

12. Ochrona danych osobowych.

12.1. Dane osobowe Użytkowników są chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1, 3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

12.2. Dane podawane przez Użytkowników są wykorzystywane do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży oraz w celach marketingowo-promocyjnych jeżeli wyraziła na to zgodę.

12.3. Użytkownik zobowiązuje się otrzymane od kuferart.pl dane wykorzystywać tylko i wyłącznie w celu realizacji zleconych zamówień i nie udostępniać ich osobom trzecim.

12.4. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych i może je dowolnie edytować.

12.5. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy po uprzednim zawiadomieniu kuferart.pl emailem lub na piśmie. kuferart.pl zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych w sytuacji gdy Użytkownik  nie uregulował wszystkich należności wobec kuferart.pl lub naruszył regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

12.6. Dane Użytkowników  mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa.

13. Postanowienia końcowe.

13.1. kuferart.pl świadczy usługę na rzecz Sprzedającego. Udostępnia Sprzedającemu serwis w celu wystawienia Produktów do sprzedaży, uczestniczy w obsłudze klienta oraz płatności.

13.2. Wszystkie Produkty prezentowane w serwisie kuferart.pl są własnością Sprzedających. Sprzedający ponoszą odpowiedzialność za jakość i legalność wystawianych przez siebie Produktów. kuferart.pl nie bierze odpowiedzialności za podobieństwo oraz zbieżność wzorów i motywów wyrobów poszczególnych Sprzedających. A także nie ponosi odpowiedzialności za jakość, zgodność Produktu z opisem, dotrzymanie terminu transakcji przez Sprzedającego. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami kuferart.pl.

13.3. Zabrania się Użytkownikom działań, które mogą destabilizować funkcjonowanie serwisu, niezgodnych z regulaminem lub naruszających obowiązujące prawo.  W przypadku stwierdzenia takich działań konto Użytkownika zostanie niezwłocznie zawieszone do czasu ustalenia odpowiedzialności Użytkownika a następnie usunięte.

13.4. Zabrania się wykorzystywania zdjęć, treści, plików prezentowanych na stronie www.kuferart.pl bez zgody kuferart.pl lub Użytkowników będących ich właścicielami. Podstawa prawna Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  Dz.U. Nr 24, poz 83.

13.5. kuferart.pl zastrzega sobie prawo do czasowego uniemożliwienia dostępu do serwisu z powodów organizacyjno – technicznych.

13.6. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez kuferart.pl na podstawie niniejszego regulaminu będą rozstrzygane przez  sądy powszechne.